Taksinkuljettajan kokeen vaatimukset

Uusi määräys: Taksinkuljettajan kokeen vaatimukset
Julkaistu 29.03.2019 13:16

Liikenne- ja viestintävirasto on 29.3.2019 antanut määräyksen taksinkuljettajan kokeen vaatimuksista.

Määräys tulee voimaan 1.4.2019 ja sillä kumotaan 21.3.2018 samasta asiasta annettu määräys.

Laissa liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta säädetään, että taksinkuljettajan kokeessa ei enää mitata paikallistuntemusta. Vastaavasti taksinkuljettajan kokeen vaatimuksia koskevasta Liikenne- ja viestintäviraston määräyksestä on poistettu paikallistuntemuksen mittaamista koskevat osiot. Taksinkuljettajan kokeessa ei siten enää 1.4.2019 alkaen testata paikallistuntemusta.

Muilta osin määräys vastaa asiasta aiemmin annettua, nyt kumottavaa määräystä.

Lisätietoja

Asiantuntija Pasi Parviainen, pasi.parviainen(at)traficom.fi; puh. 029 534 5390
Lakimies Iida Huhtanen, iida.huhtanen(at)traficom.fi; puh. 029 534 6060

Takaisin