Uutiset

KKV päivitti taksialalle antamaansa ohjeistusta

1.2.2019

Taksialan avautuminen kilpailulle heinäkuussa 2018 muutti kilpailuviranomaisen roolia ja tehtäviä taksialalla. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) julkaisi ennen markkinoiden avautumista verkkosivuillaan ohjeistusta taksialalle kilpailuvalvonnan painopisteistä taksimarkkinoilla. Taksialaan liittyvien selvitystensä sekä taksialan toimijoilta saamiensa tietojen perusteella KKV on katsonut tarpeelliseksi täsmentää ohjeistustaan enimmäishinnan asettamisen sekä ajovuoroista sopimisen osalta.

Enimmäishinnan asettaminen on hintayhteistyötä, joka on yleensä kiellettyä kilpailijoiden kesken. KKV on aikaisemmin taksialalle antamassaan neuvonnassa katsonut, että kuluttajat saattavat hyötyä yhteisesti sovituista enimmäishinnoista esimerkiksi puhelimitse tai sovelluksen välityksellä taksia tilattaessa. Kuluttajille saattaa kuitenkin syntyä perusteltu odotus siitä, että enimmäishinta soveltuu kaikkiin samalla tavaramerkillä tarjottuihin kyyteihin. Ei vain silloin, kun taksitilataan esim. sovelluksella tai puhelimitse. Virasto katsookin, että enimmäishinnoittelusta mahdollisesti saatava kuluttajahyöty edellyttää lähtökohtaisesti, että enimmäishintaa sovelletaan kaikkiin samalla tavaramerkillä tarjottuihin kyyteihin (myös taksitolpilta/asemilta otetuissa kyydeissä).

KKV:n päivittämässä ohjeistuksessa on myös korostettu, että ajovuoroista sopiminen keskenään kilpailevien autoilijoiden kesken on lähtökohtaisesti kiellettyä kartellitoimintaa. KKV:n selvityksissä on tullut esille, että ajovuoroista sovitaan edelleen ja vaihtelevin perustein. Ajovuoroista sopiminen kilpailijoiden kesken voi olla sallittua vain hyvin poikkeuksellisesti, jos yritykset voivat osoittaa, että se hyödyttää kuluttajia ja on välttämätöntä.

KKV seuraa markkinoiden kehittymistä ja tulee myös jatkossa päivittämään ohjeistustaan tarpeen mukaan.

Taksiuudistus lisäsi takseja ja kuljettajia

Taksiuudistus lisännyt taksien määrää – eniten lisäystä Uudellamaalla, Lapissa ja Varsinais-Suomessa

Tiedote. Julkaistu: 01.02.2019, Traficom

Taksiliikenteessä käytettävien ajoneuvojen määrä on kasvanut neljänneksellä heinäkuun alussa voimaan tulleen taksiuudistuksen jälkeen. Taksiliikennekäytössä nyt noin 2 000 henkilöautoa enemmän kuin ennen uudistusta.

Luvanvaraiseen henkilöliikenteeseen oli rekisteröity vuoden 2018 lopussa yli 12 200 ajoneuvoa, kun vuotta aikaisemmin takseja oli yhteensä noin 9 600. Kaikkiaan ajoneuvojen määrä on noussut noin 2 600 ajoneuvolla.

”Suurin osa takseista on henkilöautoja, joiden määrä on noussut noin 2 000 vuodentakaiseen verrattuna. Nousua tilastoihin tulee myös muihin ajoneuvoluokkiin kuuluvista, noin 600 kuorma- tai pakettiautosta, joiden käytöstä taksiliikenteeseen ei kuitenkaan ole varmuutta. Vaikka lakiuudistus toi lisää vaihtoehtoja, niin käytännössä taksiliikennettä harjoitetaan yhä henkilöautoilla”, kertoo Traficomin tieliikennejohtaja Marko Sillanpää.

Pieniä esteettömiä ajoneuvoja oli taksiliikennekäytössä vuoden lopussa 115 ja suuria esteettömiä 222. Lakiuudistusta ennen esteettömät ajoneuvot luokiteltiin invatakseiksi, joita oli liikenteessä vuodenvaihteessa 2 040 ja esteettömiksi takseiksi, joita oli 871. Kaikkiaan esteettömiksi luokiteltavia ajoneuvoja oli taksiliikenteessä vuodenvaihteessa yli 3 200.

”Tilastojen valossa taksiuudistus näyttää tuoneen kasvua alalle. Kasvu on painottunut tiettyihin maakuntiin, mutta merkittävää on huomata, ettei taksien määrä ole vähentynyt missään maakuntatasolla tarkasteltuna”, jatkaa Sillanpää.

Liikennepalvelulain uudistuksen myötä taksit eivät ole enää tiettyyn asemapaikkaan sidottuja. Traficomin taksialalle viime syksynä tehdyn kyselyn ennakkotietojen mukaan keskisuurissa kaupungeissa kolmannes taksinkuljettajista onkin laajentanut toimintaansa alueellisesti. Kaikkiaan toiminta-aluettaan on laajentanut noin viidennes sekä taksiyrittäjistä että taksinkuljettajista.

”Kyselyn mukaan uudistus näyttääkin tuoneen uusia mahdollisuuksia toiminnan laajentumiseen erityisesti maaseudun ja suurten kaupunkien raja-alueilla toimiville yrittäjille ja kuljettajille”, sanoo Sillanpää.

Taksiliikenteessä käytettyjen autojen määrä kasvanut kaikissa maakunnissa

Maakunnittain tarkasteltuna taksiliikenteessä käytettyjen ajoneuvojen lukumäärä on kasvanut kaikissa maakunnissa, eniten Uudellamaalla, Lapissa ja Varsinais-Suomessa.

Mersut edelleen suosituimpia takseja – Toyota nousussa

Taksiliikennekäytössä suosituimpia automalleja ovat kahden edellisen vuoden aikana olleet Mercedes-Benzin E-sarja sekä Sprinter.

”Vuoden 2018 viimeisen päivän TOP 20 -listaukseen verrattuna merkittävin muutos vuodentakaisesta on tapahtunut etenkin Toyota Auriksen ja Priuksen suosion kasvussa, jotka eivät vuonna 2017 edes yltäneet mukaan taksiliikenteessä käytettyjen automallien TOP 20 -listaukseen”, kertoo erityisasiantuntija Antti Halmetoja.

Suosituimpien taksimallien listauksessa ovat mukana kaikki takseiksi määriteltävät ajoneuvot.

Uusia taksiliikennelupia haetaan yhä pari-kolmesataa kuussa

Taksiuudistuksen jälkeen uusia taksiliikennelupia on myönnetty yli 3 200. Heinä-joulukuussa uusia taksiliikennelupahakemuksia jätettiin kaikkiaan noin 5 000.

”Ensimmäisten viikkojen hakemusryntäys tietenkin toi oman piikkinsä hakemuksiin, mutta kiinnostus uusia taksiliikennelupia kohtaan on säilynyt tasaisena koko ajan. Syksyllä hakemuksia tuli keskimäärin 400-500 kuukaudessa ja vieläkin pari-kolmesataa”, kertoo johtava asiantuntija Pasi Hautalahti.

Kaikkiaan taksiliikennelupia on voimassa yli 12 000, yhteensä noin 10 000 yrityksellä. Ennen uudistusta lupia oli noin 9 500 ja yhteensä noin 7 000 yrityksellä.

”Taksiuudistuksen jälkeen yrityksellä tarvitsee olla vain yksi lupa, joka kattaa kaikki yrityksen autot. Tilastojen perusteella vaikuttaisi siltä, että osalla yrityksistä näyttäisi olevan vanhoja, ylimääräisiä lupia vielä voimassa. Tulemmekin varmasti olemaan yrittäjiin yhteydessä tästä vielä erikseen, luvanhaltija voi myös toki itse pyytää ylimääräisten lupien perumista”, jatkaa Hautalahti.

Uusia kuljettajia tullut alalle pari tuhatta

Uusia taksinkuljettajan ajolupia myönnettiin viime vuonna noin 3 000, joista lähes 2 000 lakiuudistuksen jälkeen. Vuotta aikaisemmin uusia lupia myönnettiin noin 1 500.

Viime vuonna yli 2 000 taksinkuljettajaa uusi ajolupansa, näistä noin 1 500 lakimuutoksen jälkeen. Vuonna 2017 lupien uusijoita oli noin 1 200.

”Myös taksinkuljettajien ajolupien osalta kiinnostus näyttäisi jatkuvan tasaisena, sillä tammikuun aikana uusia lupia myönnettiin yli 350 ja vanhojakin lupia uusittiin lähes 200”, kertoo Hautalahti.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom valvoo ja seuraa taksiuudistuksen vaikutuksia. Taksiliikenteen valvontaa tehdään yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.

Traficom on myös kartoittanut kyselytutkimuksilla eri tahojen kokemuksia liikennepalvelulain tuomista muutoksista. Kyselyt on tehty liikennepalvelulain voimaantulon jälkeen elo-syyskuussa 2018 ja niiden kootut tulokset julkaistaan Traficomin nettisivuilla alkuvuoden aikana.

Lisätietoja:
tieliikennejohtaja Marko Sillanpää, p. 029 534 5210, 050 566 4912, marko.sillanpaa(at)traficom.fi, Twitterissä @MarkoSillanp
johtava asiantuntija Pasi Hautalahti, p. 029 534 6503, pasi.hautalahti(at)traficom.fi (liikenneluvat)
Tilastot: tilastot(at)traficom.fi

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on liikenteen ja viestinnän vastuullinen ja uudistuva asiantuntija. Traficom muodostui Trafin ja Viestintäviraston sekä Liikenneviraston tiettyjen toimintojen yhdistyttyä 1.1.2019. www.traficom.fi, @TraficomFinland

Mobiiliajokorttisovellus

Mobiiliajokorttisovellus käyttöön toiminnallisuuden varmistamisen jälkeen

Tiedote. Julkaistu: 28.01.2019, Traficom

Helmikuun alussa tulee voimaan lakimuutos, joka tekee mobiiliajokortistakin virallisen ajokortin. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kehittämä mobiiliajokorttisovellus on viimeistelyvaiheessa, mutta laadun takaamiseksi palvelu julkaistaan vasta toimintavarmuuden varmistamisen jälkeen.

Mobiiliajokorttisovellus on ollut testikäytössä pilottiryhmällä vuoden verran ja saanut erinomaista palautetta. Sovelluksen skaalaus laajamittaiseen käyttöön asettaa toiminnallisuudelle kovat lisävaatimukset.

”Teemme parhaillaan julkaistavan sovellusversion kokonaisarviointia, jonka perusteella voimme vielä joutua kehittämään palvelun ominaisuuksia. Tavoitteenamme on mobiilisovellus, joka palvelee kansalaisia ja sidosryhmiämme luotettavasti alusta alkaen”, toteaa toimialajohtaja Hanna Hakanen.

”Ennen käyttöönottoa haluamme vielä varmistaa, että mobiiliajokortti toimii varmasti laajamittaisessa käytössä yhtä hyvin kuin pilottinakin. Palvelu avataan vasta laadukkuuden toteamisen jälkeen”, jatkaa Hakanen.

Mobiiliajokortti on osa Traficomin kehittämää Autoilija-sovellusta. Lisätietoja pilottiryhmällä testikäytössä olevasta Autoilija-sovelluksesta www.traficom.fi/fi/autoilija-sovellus.

Lisätietoja:
toimialajohtaja Hanna Hakanen, p. 029 534 5307, 050 357 3427, hanna.hakanen(at)traficom.fi

Ennakkotilaus- ja lisämaksu poistuneet käytöstä 1.7.-18

Taksi Häme poisti ennakkotilaus- ja lisämaksun kuluttajahinnoista koko toiminta-alueellaan. Muutos tuli voimaan 1.7.2018 alkaen. Voit tilata taksin jatkossa ilman lisäveloitusta sovittuun ajankohtaan, esimerkiksi lähtiessäsi matkalle. Suosittelemme taksin tilaamista enintään viikkoa aiemmin, kuitenkin viimeistään puoli tuntia ennen lähtöaikaa. Lisämaksun poisto koskee siis kuluttajilta perittäviä lisiä isoista matkatavaroista tai lemmikeistä. Inva-/paarilisää sovelletaan edelleen kuluttajahinnoissa, vaikka kyyti ei olisi Kelan korvaama tai kuljetustukimatka.

Taksi Häme nyt myös katukuvassa!

Ensimmäiset autot Hämeenlinnan alueella on nyt teipattu! Tulevien kuukausien aikana saamme Taksi Häme -brändin näkyviin koko alueellemme.