Uutiset

Taksi Häme & Taksi Helsinki yhteistyöhön

Taksi Helsinki laajenee edelleen – taksin voi pian tilata myös Kanta-Hämeessä numerosta 0100 0700

Taksi Helsinki on tehnyt yhteistyösopimuksen Taksi Hämeen taksivälityksen siirtymisestä Taksi Helsingin palvelukeskukseen. Kanta-Hämeen taksiasiakkaita palvelee kesäkuusta alkaen myös Taksi Helsingin puhelinpalvelu sekä tilaussovellus 0100 0700.

Taksi Helsingin ja Taksi Hämeen kesäkuussa käynnistyvä yhteistyö sisältää matkaketju- sekä teknologiayhteistyötä ajovälityksen osalta. Tavoitteena on, että Kanta-Hämeen alueella taksitilaukset voi 1.6.2019 lähtien tehdä nykyisin käytössä olevan 0600 55 1111 puhelinpalvelun lisäksi numerosta 0100 0700, sekä 0100 0700 -tilaussovelluksella. Kanta-Hämeen yritysasiakkaiden taksitilaukseen on jatkossa tarjolla mm. Taxi Butler ja Internet Booker -palvelut.

– Yhteistyö Taksi Hämeen kanssa palvelee tavoitettamme laajentua valtakunnalliseksi toimijaksi. Nyt olemme jo Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Pohjois-Savossa sekä pääkaupunkiseudulla. Kesäkuusta alkaen asiakas voi tilata taksin turvallisesti ja nopeasti samasta numerosta myös Kanta-Hämeessä, kertoo Taksi Helsingin toimitusjohtaja Jari Kantonen.

– Taksi Helsingillä on määrätietoinen strategia markkinoiden laajentamiseen. Taksi Hämeellä on ainutlaatuinen tilaisuus olla yhteistyökumppani Suomen suurimman tilausvälitysyhtiön kanssa ja hyödyntää yhteistyökumppanimme osaamista, teknologiaa, markkinointia ja myyntiä sekä kilpailutusasiantuntemusta. Yhteistyön avulla vahvistamme alueellisesti Taksi Häme -brändiä, tehostamme yhtiön välitystoimintaa ja haemme henkilöstösäästöjä sekä synergiaetuja teknologiasta ja puhelinvaihderatkaisusta. Suhtaudumme tulevaan yhteistyöhön erittäin positiivisella mielellä, sanoo Taksi Hämeen toimitusjohtaja Juha Sirviö.

Taksi Hämeen toiminta-alue käsittää koko Kanta-Hämeen alueen. Yhteistyön käynnistyessä Taksi Helsingin palvelukeskus välittääkin taksit Hämeenlinnaan, Hattulaan, Janakkalaan, Valkeakoskelle, Pälkäneelle, Forssan seudulle, Riihimäelle, Lopelle ja Hausjärvelle. Samalla Taksi Hämeen välityshenkilökunta siirtyy Taksi Helsingin työnjohdon alaisuuteen.

Lisätietoja:

Jari Kantonen, toimitusjohtaja, Taksi Helsinki Oy, jari.kantonen@taksihelsinki.fi, p. 040-543 1438
Juha Sirviö, toimitusjohtaja, Taksi Häme, juha.sirvio@aluetaksi.net, p. 040-860 9116

Taksi Helsinki Oy
Taksi Helsinki Oy on pääkaupunkiseudun ja Suomen suurin taksitoimija 1340 taksilla. Asiakaslähtöinen kehitystyö, laadunvalvonta ja uusien palvelutuotteiden kehitys ovat tekijöitä, joilla Taksi Helsinki haluaa varmistaa asiakastyytyväisyyden nyt ja tulevaisuudessa. Taksitilauksen vaivattomuus, luotettavuus ja monipuoliset tilaustavat ovat keskeinen osa Taksi Helsingin asiakaspalvelukonseptia.

Taksi Häme
Taksi Häme (Kanta-Hämeen Aluetaksi Oy) on autoilijoiden omistama tilausvälitys- ja markkinointiyhtiö. Välitämme maan luotetuimmat taksikyydit toiminta-alueellamme asuville yli 210 000 ihmiselle. Tavoitteenamme on korkea asiakastyytyväisyys, ympäristöpolitiikka on osa yhtiömme yhteiskuntavastuuta. Seuraamme ja kehitämme toimintaamme osaavien yhteistyökumppaneidemme kanssa. Taksimme ovat nykyaikaisia, vähäpäästöisiä ja turvallisia. Taksi Häme on Turvallisesti Tuttu.

Autoilijainfo 27.3.2019

Yhtiön hallitus päätti 19.3. pitkän valmistelun jälkeen solmia yhteistyösopimuksen. Taksimarkkinat muuttuvat nyt rajusti. Synergiaetuja on haettava henkilöstökustannusten suhteen, uusia markkinoita on etsittävä kuluttaja- ja yrityspuolelta. Uudella kumppanillamme on määrätietoinen strategia markkinoiden laajentamiseen ja nyt Taksi Hämeellä ainutlaatuinen tilaisuus olla yhteistyökumppani hyödyntäen kumppanin osaamista, teknologiaa, markkinointia ja myyntiä sekä kilpailutusasiantuntemusta.

Yhteistyön avulla vahvistetaan alueellisesti Taksi Häme –brändiä, turvataan yhtiön välitystoimintaa ja haetaan henkilöstösäästöjä sekä synergiaetuja teknologiasta sekä puhelinvaihderatkaisusta.

Tervetuloa kuulemaan yhteistyön aloittamisesta ke 27.3. klo 18-20 Hml:n OP:n kokoustilassa.

J.S.

Ajokortin ulkoasua uudistetaan

Uusien ajokorttien ulkoasu muuttuu hiukan nykyisestä 1.4.2019 alkaen. Uusi ajokortti on entistäkin turvallisempi. Kortin koko ja pääväri pysyvät ennallaan. Muutoksella ei ole vaikutusta ajokortin hankkimiseen tai nykyisten ajokorttien voimassaoloaikoihin.

”Ajokortin ulkoasua muutetaan tietyin määräajoin. Seuraamme mm. turvatekijöiden kehitystä ja otamme uusia käyttöön. Ajokortin käytön suhteen mikään ei kuitenkaan muutu ja se käy tuttuun tapaan esim. äänestyspaikoilla henkilöllisyyden osoittamisessa”, kertoo kehityspäällikkö Pekka Hiltunen.

”Suomalainen ajokortti on yhteneväinen muiden EU-maiden korttien ja EU-ajokorttisäädösten kanssa, ja uutta korttia voi käyttää myös ulkomailla aivan samoin kuin nykyistäkin ajokorttia”, jatkaa Hiltunen.

Vuosittain Suomessa myönnetään n. 330 000 ajokorttia ja kaikkiaan voimassa olevia ajokortteja on Suomessa n. 3,7 miljoonaa.

Ulkoasumuutoksia myös muihin kortteihin

Samassa yhteydessä muuttuvat myös muiden Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin myöntämien korttien ulkoasut. Muutoksia tulee ajokortin lisäksi muiden tieliikenteen korttien, esim. taksinkuljettajan ajoluvan ja digipiirturikorttien ulkoasuihin, kuten myös merenkulun pätevyyskirjojen sekä ilmailun ja rautatieliikenteen lupakirjojen ulkonäköön. Lisäksi kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja muuttuu paperisesta muovikortiksi.

Kaikki vanhat korttimallit pysyvät edelleen voimassa.
TrafiCom 20.3.2019

KKV päivitti taksialalle antamaansa ohjeistusta

1.2.2019

Taksialan avautuminen kilpailulle heinäkuussa 2018 muutti kilpailuviranomaisen roolia ja tehtäviä taksialalla. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) julkaisi ennen markkinoiden avautumista verkkosivuillaan ohjeistusta taksialalle kilpailuvalvonnan painopisteistä taksimarkkinoilla. Taksialaan liittyvien selvitystensä sekä taksialan toimijoilta saamiensa tietojen perusteella KKV on katsonut tarpeelliseksi täsmentää ohjeistustaan enimmäishinnan asettamisen sekä ajovuoroista sopimisen osalta.

Enimmäishinnan asettaminen on hintayhteistyötä, joka on yleensä kiellettyä kilpailijoiden kesken. KKV on aikaisemmin taksialalle antamassaan neuvonnassa katsonut, että kuluttajat saattavat hyötyä yhteisesti sovituista enimmäishinnoista esimerkiksi puhelimitse tai sovelluksen välityksellä taksia tilattaessa. Kuluttajille saattaa kuitenkin syntyä perusteltu odotus siitä, että enimmäishinta soveltuu kaikkiin samalla tavaramerkillä tarjottuihin kyyteihin. Ei vain silloin, kun taksitilataan esim. sovelluksella tai puhelimitse. Virasto katsookin, että enimmäishinnoittelusta mahdollisesti saatava kuluttajahyöty edellyttää lähtökohtaisesti, että enimmäishintaa sovelletaan kaikkiin samalla tavaramerkillä tarjottuihin kyyteihin (myös taksitolpilta/asemilta otetuissa kyydeissä).

KKV:n päivittämässä ohjeistuksessa on myös korostettu, että ajovuoroista sopiminen keskenään kilpailevien autoilijoiden kesken on lähtökohtaisesti kiellettyä kartellitoimintaa. KKV:n selvityksissä on tullut esille, että ajovuoroista sovitaan edelleen ja vaihtelevin perustein. Ajovuoroista sopiminen kilpailijoiden kesken voi olla sallittua vain hyvin poikkeuksellisesti, jos yritykset voivat osoittaa, että se hyödyttää kuluttajia ja on välttämätöntä.

KKV seuraa markkinoiden kehittymistä ja tulee myös jatkossa päivittämään ohjeistustaan tarpeen mukaan.

Taksiuudistus lisäsi takseja ja kuljettajia

Taksiuudistus lisännyt taksien määrää – eniten lisäystä Uudellamaalla, Lapissa ja Varsinais-Suomessa

Tiedote. Julkaistu: 01.02.2019, Traficom

Taksiliikenteessä käytettävien ajoneuvojen määrä on kasvanut neljänneksellä heinäkuun alussa voimaan tulleen taksiuudistuksen jälkeen. Taksiliikennekäytössä nyt noin 2 000 henkilöautoa enemmän kuin ennen uudistusta.

Luvanvaraiseen henkilöliikenteeseen oli rekisteröity vuoden 2018 lopussa yli 12 200 ajoneuvoa, kun vuotta aikaisemmin takseja oli yhteensä noin 9 600. Kaikkiaan ajoneuvojen määrä on noussut noin 2 600 ajoneuvolla.

”Suurin osa takseista on henkilöautoja, joiden määrä on noussut noin 2 000 vuodentakaiseen verrattuna. Nousua tilastoihin tulee myös muihin ajoneuvoluokkiin kuuluvista, noin 600 kuorma- tai pakettiautosta, joiden käytöstä taksiliikenteeseen ei kuitenkaan ole varmuutta. Vaikka lakiuudistus toi lisää vaihtoehtoja, niin käytännössä taksiliikennettä harjoitetaan yhä henkilöautoilla”, kertoo Traficomin tieliikennejohtaja Marko Sillanpää.

Pieniä esteettömiä ajoneuvoja oli taksiliikennekäytössä vuoden lopussa 115 ja suuria esteettömiä 222. Lakiuudistusta ennen esteettömät ajoneuvot luokiteltiin invatakseiksi, joita oli liikenteessä vuodenvaihteessa 2 040 ja esteettömiksi takseiksi, joita oli 871. Kaikkiaan esteettömiksi luokiteltavia ajoneuvoja oli taksiliikenteessä vuodenvaihteessa yli 3 200.

”Tilastojen valossa taksiuudistus näyttää tuoneen kasvua alalle. Kasvu on painottunut tiettyihin maakuntiin, mutta merkittävää on huomata, ettei taksien määrä ole vähentynyt missään maakuntatasolla tarkasteltuna”, jatkaa Sillanpää.

Liikennepalvelulain uudistuksen myötä taksit eivät ole enää tiettyyn asemapaikkaan sidottuja. Traficomin taksialalle viime syksynä tehdyn kyselyn ennakkotietojen mukaan keskisuurissa kaupungeissa kolmannes taksinkuljettajista onkin laajentanut toimintaansa alueellisesti. Kaikkiaan toiminta-aluettaan on laajentanut noin viidennes sekä taksiyrittäjistä että taksinkuljettajista.

”Kyselyn mukaan uudistus näyttääkin tuoneen uusia mahdollisuuksia toiminnan laajentumiseen erityisesti maaseudun ja suurten kaupunkien raja-alueilla toimiville yrittäjille ja kuljettajille”, sanoo Sillanpää.

Taksiliikenteessä käytettyjen autojen määrä kasvanut kaikissa maakunnissa

Maakunnittain tarkasteltuna taksiliikenteessä käytettyjen ajoneuvojen lukumäärä on kasvanut kaikissa maakunnissa, eniten Uudellamaalla, Lapissa ja Varsinais-Suomessa.

Mersut edelleen suosituimpia takseja – Toyota nousussa

Taksiliikennekäytössä suosituimpia automalleja ovat kahden edellisen vuoden aikana olleet Mercedes-Benzin E-sarja sekä Sprinter.

”Vuoden 2018 viimeisen päivän TOP 20 -listaukseen verrattuna merkittävin muutos vuodentakaisesta on tapahtunut etenkin Toyota Auriksen ja Priuksen suosion kasvussa, jotka eivät vuonna 2017 edes yltäneet mukaan taksiliikenteessä käytettyjen automallien TOP 20 -listaukseen”, kertoo erityisasiantuntija Antti Halmetoja.

Suosituimpien taksimallien listauksessa ovat mukana kaikki takseiksi määriteltävät ajoneuvot.

Uusia taksiliikennelupia haetaan yhä pari-kolmesataa kuussa

Taksiuudistuksen jälkeen uusia taksiliikennelupia on myönnetty yli 3 200. Heinä-joulukuussa uusia taksiliikennelupahakemuksia jätettiin kaikkiaan noin 5 000.

”Ensimmäisten viikkojen hakemusryntäys tietenkin toi oman piikkinsä hakemuksiin, mutta kiinnostus uusia taksiliikennelupia kohtaan on säilynyt tasaisena koko ajan. Syksyllä hakemuksia tuli keskimäärin 400-500 kuukaudessa ja vieläkin pari-kolmesataa”, kertoo johtava asiantuntija Pasi Hautalahti.

Kaikkiaan taksiliikennelupia on voimassa yli 12 000, yhteensä noin 10 000 yrityksellä. Ennen uudistusta lupia oli noin 9 500 ja yhteensä noin 7 000 yrityksellä.

”Taksiuudistuksen jälkeen yrityksellä tarvitsee olla vain yksi lupa, joka kattaa kaikki yrityksen autot. Tilastojen perusteella vaikuttaisi siltä, että osalla yrityksistä näyttäisi olevan vanhoja, ylimääräisiä lupia vielä voimassa. Tulemmekin varmasti olemaan yrittäjiin yhteydessä tästä vielä erikseen, luvanhaltija voi myös toki itse pyytää ylimääräisten lupien perumista”, jatkaa Hautalahti.

Uusia kuljettajia tullut alalle pari tuhatta

Uusia taksinkuljettajan ajolupia myönnettiin viime vuonna noin 3 000, joista lähes 2 000 lakiuudistuksen jälkeen. Vuotta aikaisemmin uusia lupia myönnettiin noin 1 500.

Viime vuonna yli 2 000 taksinkuljettajaa uusi ajolupansa, näistä noin 1 500 lakimuutoksen jälkeen. Vuonna 2017 lupien uusijoita oli noin 1 200.

”Myös taksinkuljettajien ajolupien osalta kiinnostus näyttäisi jatkuvan tasaisena, sillä tammikuun aikana uusia lupia myönnettiin yli 350 ja vanhojakin lupia uusittiin lähes 200”, kertoo Hautalahti.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom valvoo ja seuraa taksiuudistuksen vaikutuksia. Taksiliikenteen valvontaa tehdään yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.

Traficom on myös kartoittanut kyselytutkimuksilla eri tahojen kokemuksia liikennepalvelulain tuomista muutoksista. Kyselyt on tehty liikennepalvelulain voimaantulon jälkeen elo-syyskuussa 2018 ja niiden kootut tulokset julkaistaan Traficomin nettisivuilla alkuvuoden aikana.

Lisätietoja:
tieliikennejohtaja Marko Sillanpää, p. 029 534 5210, 050 566 4912, marko.sillanpaa(at)traficom.fi, Twitterissä @MarkoSillanp
johtava asiantuntija Pasi Hautalahti, p. 029 534 6503, pasi.hautalahti(at)traficom.fi (liikenneluvat)
Tilastot: tilastot(at)traficom.fi

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on liikenteen ja viestinnän vastuullinen ja uudistuva asiantuntija. Traficom muodostui Trafin ja Viestintäviraston sekä Liikenneviraston tiettyjen toimintojen yhdistyttyä 1.1.2019. www.traficom.fi, @TraficomFinland

Mobiiliajokorttisovellus

Mobiiliajokorttisovellus käyttöön toiminnallisuuden varmistamisen jälkeen

Tiedote. Julkaistu: 28.01.2019, Traficom

Helmikuun alussa tulee voimaan lakimuutos, joka tekee mobiiliajokortistakin virallisen ajokortin. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kehittämä mobiiliajokorttisovellus on viimeistelyvaiheessa, mutta laadun takaamiseksi palvelu julkaistaan vasta toimintavarmuuden varmistamisen jälkeen.

Mobiiliajokorttisovellus on ollut testikäytössä pilottiryhmällä vuoden verran ja saanut erinomaista palautetta. Sovelluksen skaalaus laajamittaiseen käyttöön asettaa toiminnallisuudelle kovat lisävaatimukset.

”Teemme parhaillaan julkaistavan sovellusversion kokonaisarviointia, jonka perusteella voimme vielä joutua kehittämään palvelun ominaisuuksia. Tavoitteenamme on mobiilisovellus, joka palvelee kansalaisia ja sidosryhmiämme luotettavasti alusta alkaen”, toteaa toimialajohtaja Hanna Hakanen.

”Ennen käyttöönottoa haluamme vielä varmistaa, että mobiiliajokortti toimii varmasti laajamittaisessa käytössä yhtä hyvin kuin pilottinakin. Palvelu avataan vasta laadukkuuden toteamisen jälkeen”, jatkaa Hakanen.

Mobiiliajokortti on osa Traficomin kehittämää Autoilija-sovellusta. Lisätietoja pilottiryhmällä testikäytössä olevasta Autoilija-sovelluksesta www.traficom.fi/fi/autoilija-sovellus.

Lisätietoja:
toimialajohtaja Hanna Hakanen, p. 029 534 5307, 050 357 3427, hanna.hakanen(at)traficom.fi

Ennakkotilaus- ja lisämaksu poistuneet käytöstä 1.7.-18

Taksi Häme poisti ennakkotilaus- ja lisämaksun kuluttajahinnoista koko toiminta-alueellaan. Muutos tuli voimaan 1.7.2018 alkaen. Voit tilata taksin jatkossa ilman lisäveloitusta sovittuun ajankohtaan, esimerkiksi lähtiessäsi matkalle. Suosittelemme taksin tilaamista enintään viikkoa aiemmin, kuitenkin viimeistään puoli tuntia ennen lähtöaikaa. Lisämaksun poisto koskee siis kuluttajilta perittäviä lisiä isoista matkatavaroista tai lemmikeistä. Inva-/paarilisää sovelletaan edelleen kuluttajahinnoissa, vaikka kyyti ei olisi Kelan korvaama tai kuljetustukimatka.

Taksi Häme nyt myös katukuvassa!

Ensimmäiset autot Hämeenlinnan alueella on nyt teipattu! Tulevien kuukausien aikana saamme Taksi Häme -brändin näkyviin koko alueellemme.